O nás

Firma Geodézie Břeclavsko, s.r.o. vznikla 10. října 2000 transformací bývalé firmy Geodezie Brno, a.s., divize Břeclav. S ohledem na název firmy jsme proto v prvním letech působili převážně v okrese Břeclav.

V současné době realizujeme zakázky z celého Jihomoravského kraje. Jsme však schopni uspokojit zákazníky i z jiných krajů celé České republiky.

Již od počátku se specializujeme na veškeré geodetické práce zejména v oblasti katastru nemovitostí, čímž nabízíme kompletní servis v oboru. Vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení a scelení pozemků, vyznačení staveb i věcného břemene, upřesnění hranice pozemků, vytyčujeme hranice pozemků, provádíme účelové mapování (polohopis výškopis), měření GPS, budování polohových bodových polí, jednoduché i komplexní pozemkové úpravy včetně vyhotovení digitální katastrální mapy, dále provádíme osazení staveb do terénu, vytyčení liniových staveb a zaměření skutečného provedení stavby.

Díky našemu kompletnímu servisu poskytujeme úplné zajištění prací pro jednotlivce, malé i velké investory, projektanty, stavební firmy, ale i pro pozemkové úřady, obce i kraje a správce inženýrských sítí, kteří tak získávají jistotu návaznosti jednotlivých prací, jejich rychlosti, kvality a úplnosti.

K výkonu naší profese používáme kvalitní výpočetní a měřící techniku firmy Topcon a Magellan, kterou stále modernizujeme dle potřeb a rozsahu zakázek, což nám dává lepší možnosti pro kvalitní uspokojení Vašich přání, jak v objemu, tak v termínu zpracování.

Hlavním cílem naší firmy je poskytovat kvalitní služby. Naplnění tohoto cíle je pak zřejmé z množství spokojených zákazníků. Chcete-li i Vy patřit mezi naše spokojené zákazníky, neváhejte a obraťte se na nás.

 
Geodézie Břeclavsko, s.r.o., e-mail: geodezie.breclavsko@tiscali.cz, telefon: +420 519 513 810